Aktualności

OGŁASZAMY KONKURS Zimowe liczenie ptaków wodnych

03/12/2019

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt. "ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH". Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

Wyniki konkursu

18/09/2019

W dniu 31 sierpnia Komisja dokonała oceny prac przesłanych w ramach konkursu "Majowe obserwacje ptaków lęgowych".

Wycieczka ornitologiczna - Syrenie Stawy w Szczecinie

11/07/2019

W ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia" amnimatorzy prowadzący grupy projektowe organizują comiesięczne spotkania z młodymi obserwatorami, których celem jest nauka rozpoznawania przedstawicieli rodzimej awifauny i poznanie różnorodności biologicznej. Dziś zapraszamy na realcję z wycieczki ornitologicznej poprowadzonej przez pana Ryszarda Czeraszkiewicza, któremu towarzyszyli młodzi obserwatorzy z grupy szczecińskiej.

Nieoczekiwane spotkanie

02/07/2019

Tego młodego puszczyka znaleziono podczas jazdy autem. Spadł z drzewa na drogę, przed samochodem, początkowo udawał martwego, nie ruszał się. Po chwili jednak zaczął entuzjastycznie patrzeć w stronę auta. Wyjeżdżając z miejscowości Cibórz widzimy leśną drogę.

KONKURS ORNITOLOGICZNY

2019-06-30

Przedłużamy termin prowadzenia obserwacji ptaków lęgowych do 15 lipca - koniec okresu lęgowego, w ramach konkursu "MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH", realizowanego jako jedno z działań przy projekcie edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polskin i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"