Aktualności

WARSZTATY EDUKACYJNE - FERIE ZIEMOWE - 2020 ROK

04/12/2019

Fundacja Ekologiczna Laudato Si prowadzi REKRUTACJĘ dzieci i młodzieży na warsztaty, które odbędą się w okresie ferii zimowych. Warsztaty prowadzone będą w nadmorskich ośrodkach w TRZĘSACZU i WISEŁCE. ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami naboru.Czekamy na zgłoszenia.

OGŁASZAMY KONKURS BUDOWA KARMNIKÓW I OBSERWACJE PODCZAS ZIMOWEGO DOKARMIANIA

03/12/2019

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt. BUDOWA KARMNIKÓW I OBSERWACJE PODCZAS ZIMOWEGO DOKARMIANIA Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

OGŁASZAMY KONKURS Zimowe liczenie ptaków wodnych

03/12/2019

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt. "ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH". Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

Wyniki konkursu

18/09/2019

W dniu 31 sierpnia Komisja dokonała oceny prac przesłanych w ramach konkursu "Majowe obserwacje ptaków lęgowych".

Wycieczka ornitologiczna - Syrenie Stawy w Szczecinie

11/07/2019

W ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia" amnimatorzy prowadzący grupy projektowe organizują comiesięczne spotkania z młodymi obserwatorami, których celem jest nauka rozpoznawania przedstawicieli rodzimej awifauny i poznanie różnorodności biologicznej. Dziś zapraszamy na realcję z wycieczki ornitologicznej poprowadzonej przez pana Ryszarda Czeraszkiewicza, któremu towarzyszyli młodzi obserwatorzy z grupy szczecińskiej.