OGŁASZAMY KONKURS Zimowe liczenie ptaków wodnych

OGŁASZAMY KONKURS "ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH"

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt.
"ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH"

 

Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.

 

 

1.ZASADY KONKURSU:

TERMIN LICZENIA - jak najbliżej daty 15 stycznia 2020 roku.

TEREN OBSERWACJI -  jezioro, rozlewisko, zalew, odcinek rzeki, łąki, pola.

SPRAWOZDANIE - mapka z granicami badanego obszaru, tabelę ze spisem gatunków ptaków (nazwy polskie i łacińskie) z podaniem ich liczebności, 4 zdjęcia obrazujące charakter badanego obszaru.

 

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania poniżej) do 20 grudnia 2019 roku

 

3.TERMIN i SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Na prace czekamy do 30 stycznia 2020 roku.

Prace z dopiskiem: "Zimowe liczenie ptaków wodnych"należy wysłać na adres Fundacji:

Fundacja Ekologiczna Laudato Si'

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

lub wersję elektroniczną na adres:

biuro@laudatosi.pl

 

4. NAGRODY.

Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac, z czego wyróżnione zostaną 3 najlepsze opracowania.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pomocami dydaktycznymi.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU - PDF do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PDF do pobrania