Aktualności

KONKURS ORNITOLOGICZNY

21/04/2019

KONKURS ORNITOLOGICZNY "MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH", realizowany w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polskin i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia", PRACE KONKURSOWE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO 20 CZERWCA 2019 ROKU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH

15/03/2019

W dniu 14.03.2019 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych w ramach konkursu ornitologicznego pn.: "Zimowe liczenie ptaków wodnych". Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si z siedzibą w Szczecinie.

Konkurs ornitologiczny

05/12/2018

Jeśli jesteś ambitnym młodym człowiekiem i chciałbyś wykazać się dodatkowymi zdolnościami obserwatora ptaków zgłos się do konkursu i przygotuj sprawozdanie z przeprowadzoengo liczenia ptaków popartego dokumentacją fotograficzną, odręcznymi szkicami lub przygotowanymi mapami.

Rozstrzygnięcie konkursu ornitologicznego

01/12/2018

Rozstrzygnięcie konkursu ornitologicznego "Jesienne liczenie ptaków wędrownych" - Projekt edukacji ekologicznej pod nazwą ?Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia?

Własnoręczny karmnik

26/11/2018

W trosce o naszych skrzydlatych przyjaciół rodzice obserwatorów z Myśliborza wykonali własnoręcznie karmnik, a dzieci z dumą uczestniczyły w jego montażu na placu szkolnym. Odwiedzają nas sroki, sikorki, wróble, mazurki. Obiecujemy dbać o naszych podopiecznych. Może odwdzięczą się nam pięknym śpiewem...