Aktualności

Wycieczka ornitologiczna - Syrenie Stawy w Szczecinie

11/07/2019

W ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia" amnimatorzy prowadzący grupy projektowe organizują comiesięczne spotkania z młodymi obserwatorami, których celem jest nauka rozpoznawania przedstawicieli rodzimej awifauny i poznanie różnorodności biologicznej. Dziś zapraszamy na realcję z wycieczki ornitologicznej poprowadzonej przez pana Ryszarda Czeraszkiewicza, któremu towarzyszyli młodzi obserwatorzy z grupy szczecińskiej.

Obserwacje ptaków w maju

02/07/2019

Wycieczka ornitologiczna w Żukowie (woj. zachodniopomorskie)

Nieoczekiwane spotkanie

02/07/2019

Tego młodego puszczyka znaleziono podczas jazdy autem. Spadł z drzewa na drogę, przed samochodem, początkowo udawał martwego, nie ruszał się. Po chwili jednak zaczął entuzjastycznie patrzeć w stronę auta. Wyjeżdżając z miejscowości Cibórz widzimy leśną drogę.

KONKURS ORNITOLOGICZNY

30/06/2019

Przedłużamy termin prowadzenia obserwacji ptaków lęgowych do 15 lipca - koniec okresu lęgowego, w ramach konkursu "MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH", realizowanego jako jedno z działań przy projekcie edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polskin i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

KONKURS ORNITOLOGICZNY

21/04/2019

KONKURS ORNITOLOGICZNY "MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH", realizowany w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polskin i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia", PRACE KONKURSOWE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO 20 CZERWCA 2019 ROKU