obserwacje ornitologiczne

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia".

Za jego treść odpowiada wyłącznie "Fundacja Ekologiczna Laudato Si"

Odnotowaliśmy 149294 obserwacji

pokaż obserwacje poniższych ptaków:

więcej opcji wyszukiwania

aktualności

OBSERWACJE NA PORTALU AVESOBSERWACJE

10/01/2023

Przypominamy, w okresie trwałości projektu tj. 04.2021-03.2024 uczestnicy projektu mają za zadanie umieszczać na portalu avesobserwacje.pl min. 1 obserwacje na kwartał (4 obserwacje w skali roku). W wypadku jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Agnieszką Przywartą tel. 663619964.

OGŁASZAMY KONKURS ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH w 2021 roku

15/01/2021

Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia

KONKURS POSZUKIWANIE LOKALNEJ OSTOI PTAKÓW - przedłużamy termin nadsyłania prac do 25 października 2020 roku

21/09/2020

Z uwagi zbyt małą ilość nadesłanych prac w ramach konkursu informujemy, że przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 25 października 2020 roku. Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu bez zmian.

KONKURS BUDOWA KARMNIKÓW I OBSERWACJE PODCZAS ZIMOWEGO DOKARMIANIA - przedłużamy termin nadsyłania prac do 10 czerwca 2020 roku

20/05/2020

Z uwagi zbyt małą ilość nadesłanych prac w ramach zimowego konkursu informujemy, że przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 10 czerwca 2020 roku.

Obserwacje ptaków, maj, 2020 rok

15/05/2020

Maj to najbardziej intensywny okres lęgowy ptaków. Wszystkie gatunki są w swoich rewirach lęgowych, budują gniazda, wysiadują jaja lub karmią młode. To dobry czas, żeby uczyć się głosów naszych ptaków, które odzywają się intensywnie w dzień i w nocy.