Obserwacje ptaków, maj, 2020 rok

Maj to najbardziej intensywny okres lęgowy ptaków. Wszystkie gatunki są w swoich rewirach lęgowych, budują gniazda, wysiadują jaja lub karmią młode. To dobry czas, żeby uczyć się głosów naszych ptaków, które odzywają się intensywnie w dzień i w nocy.

Jako ostatnie, spośród małych gatunków w maju przyleciały gąsiorki, dziwonie, muchołówki małe, białorzytki, jerzyki, wilgi i kukułki. W miejscach nasłonecznionych porośniętych krzewami, słychać śpiew gajówek, cierniówek i jarzębatek.

Obserwujemy coraz częściej ptaki, które noszą pokarm dla piskląt. Gdy zobaczymy kopciuszka, bogatkę czy szpaka z owadami w dziobie, to znak że niedaleko jest gniazdo. Należy pamiętać o tym, żeby nie niepokoić ptaków i nie przedłużać naszego pobytu w pobliżu gniazda.

Na pastwiskach, w miejscach wilgotnych spotkamy pliszki żółte, a na dobrze zachowanych podmokłych łąkach krwawodzioby i rycyki. Tam gdzie przy łąkach rosną dorodne dziuplaste wierzby, usłyszymy  charakterystyczne pohukiwanie dudka, oraz płaczliwy głos krętogłowa. Wreszcie gdy nastanie noc, można na łąkach usłyszeć głos derkaczy, które kończą swoje „skrzypcowe” koncerty przed świtem.

W gęstych i cienistych krzewach wierzbowych, nocami słychać intensywny śpiew słowików. Na obszarach zurbanizowanych przeważnie występują słowiki rdzawe, natomiast w terenach bagiennych i bardziej odludnych występują słowiki szare, które wplatają w swój śpiew charakterystyczne „kląskanie”.

W parkach ze starymi drzewami, w koloniach gawronów panuje niezwykły gwar, ptaki dorosłe karmią krzyczące pisklęta. W nocy można usłyszeć głos puszczyka, zwłaszcza ćwierkające głosy młodych, oczekujących rodziców z pokarmem. Ozdobą majowego chóru ptaków jest wilga odzywająca się w koronach drzew swoim „fija, zofija”. W miejscach o dużej mozaikowatości krajobrazu (o wysokim zagęszczeniu ptaków śpiewających) można obserwować i usłyszeć kukułki.

Na terenach bagiennych pojawiły się trzciniaki, trzcinniczki oraz wodniczki. Z bardzo dalekich wędrówek wracają rybitwy, przede wszystkim rybitwy rzeczne i czarne.Na niektórych jeziorach i rozlewiskach pojawiają się grupy nielęgowych łabędzi niemych i gęgawy. Są to liczące od kilkudziesięciu do kilkuset osobników stada, ptaki młodociane oraz te, które są po stratach lęgów. Na akwenach z wyspami zakładają kolonie lęgowe mewy śmieszki. Panuje tam niezwykły gwar i zamieszanie, zwłaszcza gdy obok kolonii przelatuje błotniak stawowy lub myszołów. Na takich eutroficznych zbiornikach (np. na stawach rybnych) można obserwować grążyce - czernice i głowienki. Te kaczki chętnie zakładają gniazda w koloniach mew, korzystając z ich aktywnej obrony przed drapieżnikami. Na początku maja, w dolinach rzek obserwujemy przelot i toki batalionów oraz łęczaków.