Galeria zdjęć

Łabędzie nieme

Łabędzie nieme

Łabędź

Łabędzie nieme

Łyska

Łyska

Bogatka

Dzięcioł duży

Rybołów

Wróble

Kopciuszek

Dzięcioł duży

Bażant

Zięba

Pliszka siwa

Dzierzba gąsiorek

Łabędź niemy

pliszka siwa

Dzierzba gąsiorek

Kormoran czarny

Krzyżówka

Bocian biały

Pustułka

Pustułka

Bocian czarny

Kolonia brzegówek

Bocian biały

Bocian biały

Wróbel

Krzyżówka

Łabędzie nieme

Krzyżówki

Gąsiorek

Gąsiorek

Bogatka

Gołąb miejski

Wróble

Wróbel

Krzyżówka z młodymi

Czapla siwa

Sieweczka rzeczna

Trzcinniczek

Rokitniczka

Perkoz dwuczuby

Żuraw

Wróbel

Bociany białe

Dymówka

Jaskółki

Dymówka

Bocian czarny

Gołąb grzywacz

Dzięcioł mały

Kormoran

Łyski

Gęgawy

Czapla siwa

Łabedzie nieme

Bażant

Bocian biały

Sierpówka

Łyski

Mewy i kaczki

Sierpówka

Grzywacz

Krzyżówki

Czapla biała, krzyżówki, żurawie

Krzyżówka

Krzyżówka

Rudzik

Kowalik

Szpaki

Oknówka

Pliszka siwa

Sikorka uboga

Kowalik

Bociany białe

Sójka

Żuraw

Czapla biała

Perkoz dwuczuby

Łyski

Kormoran i mewy

Łabędź niemy

Dzierzba

Wróble

Sójka

Wrona siwa

Śmieszki

Rudzik

Bażant

Łabędzie nieme

Bażant

Pliszka siwa

Bogatka

Żurawie

Krzyżówka

Sierpówki

Śmieszki

Krogulec

Łabędzie nieme

Dzięcioł duży

Kowalik

Puszczyk

Krzyżówka

Kowalik

Kowalik

Mazurki

Modraszka

Łabedzie nieme

Wróble

Dziecioł duży

Bogatka

Wróble i mazurki

Łabędzie nieme

Łabędzie nieme

Krzyżówki i mewy

Łabędź

Wrona siwa

Grzywacz

Żurawie

Żuraw

Łabędzie nieme

Dzwoniec i czarnogłówka

Żuraw.

krzyżówka, para.

krzyżówka, samiec

Łabędzie nieme.

Krzyżówki i łyska

krzyżówka

Wróble

Łabędź niemy

Krzyżówka

Modraszka

Łyska.

Łyska.

Łyski.

Grzywacz.

gęgawa i krzyżówka

gawrony i sroka

Szpaki.

Wróble.