Galeria zdjęć

Łabędzie nieme

Łabędzie nieme

Łabędź

Łabędzie nieme

Łyska

Łyska

Bocian biały

Bogatka

Dzięcioł duży

Rybołów

Wróble

Kopciuszek

Dzięcioł duży

Bażant

Zięba

Pliszka siwa

Dzierzba gąsiorek

Łabędź niemy

pliszka siwa

Dzierzba gąsiorek

Kormoran czarny

Krzyżówka

Bocian biały

Pustułka

Pustułka

Bocian czarny

Kolonia brzegówek

Bocian biały

Bocian biały

Bocian biały

Wróbel

Krzyżówka

Łabędzie nieme

Krzyżówki

Gąsiorek

Gąsiorek

Bogatka

Gołąb miejski

Wróble

Wróbel

Krzyżówka z młodymi

Czapla siwa

Sieweczka rzeczna

Trzcinniczek

Rokitniczka

Perkoz dwuczuby

Żuraw

Wróbel

Bociany białe

Dymówka

Jaskółki

Wróble samice

Dymówka

Bocian czarny

Gołąb grzywacz

Dzięcioł mały

Kormoran

Łyski

Gęgawy

Czapla siwa

Krzyżówki

Łabedzie nieme

Bażant

Bocian biały

Sierpówka

Łyski

Mewy i kaczki

Sierpówka

Grzywacz

Krzyżówki

Czapla biała, krzyżówki, żurawie

Krzyżówka

Krzyżówka

Rudzik

Kowalik

Łabędź niemy

Szpaki

Oknówka

Pliszka siwa

Sikorka uboga

Kowalik

Bociany białe

Sójka

Żuraw

Czapla biała

Perkoz dwuczuby

Łyski

Oknówka w gnieździe

Kormoran i mewy

Czapla siwa

Czapla biała

Dymówki młode

Łabędź niemy

Jaskółki

Stado szpaków

Dzierzba

Mazurek

Żurawie

Kopciuszek i bogatka

Kaczki

Wróble

Sójka

Wrona siwa

Śmieszki

Rudzik

Bażant

Łabędzie nieme

Bażant

Pliszka siwa

Bogatka

Żurawie

Krzyżówka

Sierpówki

Śmieszki

Grzywacz

Kapturka, samica

Kania ruda

Bażanty, kura i 2 koguty

Klucz gęsi

Krogulec

Łabędzie nieme

Wróble, samice

Potrzos, samica

Dzięcioł duży

Szczygieł

Kopciuszek

Zięba

Modraszka

Dzwoniec

Gil samiec (na dole) i samica

Krzyżówki, Jez. Głębokie

Krzyżówki

Wrona siwa

Bogatka

Krzyżówki

Bogatka

Dzięcioł duży

Kowalik

Puszczyk

Dzięcioł czarny

Krzyżówka

Bażant koguty

Bielik

Kowalik

Dzięcioł duży

Strzyżyk

Modraszka

Dzięcioł duży

Sójka

Mysikrólik

Gawron

Kowalik

Kowalik

Bogatka

Modraszka i sikora uboga

Trznadel

Pustułka

Kowalik

Zimorodek

Raniuszek

Kormorany

Mewa srebrzysta

Gawron

Bażant, kogut

Śmieszki

Bogatka (od lewej), dzwoniec, czyż

Sójka

Wróble

Krogulec

Dzięcioł przy karmniku

Mazurki

Kwiczoł

Dzięcioł duży

Modraszka

Modraszka

Łabedzie nieme

Wróble

Dziecioł duży

Bogatka

Wróble i mazurki

Łabędzie nieme

Łabędzie nieme

Krzyżówki i mewy

Łabędź

Wrona siwa

Żurawie

Żurawie

Żuraw

Łabędzie nieme

Dzwoniec i czarnogłówka

Żuraw.

krzyżówka, para.

krzyżówka, samiec

Łabędzie nieme.

Krzyżówki i łyska

Zięba

krzyżówka

Wróble

Łabędź niemy

Krzyżówka

Modraszka

Łyska.

Łyska.

Łyski.

Grzywacz.

gęgawa i krzyżówka

gawrony i sroka

Szpaki.

Wróble.

Żurawie

Gniazdo sroki

Bielik

Krzyżówka

Czyż, samica

Czajka

Dzięcioł duży

Kwiczoły

Wróbel, samiec

Wrona siwa

Wróbel, samiec

Wróbel

Wrony siwe

Rudzik