Szczegóły obserwacji

gatunek:Łyska
data:0000-00-00 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:0000-00-00 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:0000-00-00 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kokoszka
data:2018-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Podgorzałka
data:2018-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 35
liczebność:Osobnik: 35
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2018-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 10
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł białogrzbiety
data:2018-10-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Podgorzałka
data:2018-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 35
liczebność:Osobnik: 35
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2018-10-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 10
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Kokoszka
data:2018-10-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-10-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 21
liczebność:Osobnik: 21
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł białogrzbiety
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2018-11-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-11-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Lodówka
data:2019-01-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2019-01-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2018-12-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Czajka
data:2018-12-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Kruk
data:2019-03-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 10
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 10
gatunek:Bażant
data:2019-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-02-01 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 5
gatunek:Bocian biały
data:2019-04-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Bielik
data:2019-04-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-06-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2019-06-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-07-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Gęś zbożowa
data:2019-07-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 2
gatunek:Bocian biały
data:2019-05-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Gęś mała
data:2019-05-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 5
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-06-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Sowa błotna
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Czapla siwa
data:2019-08-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł średni
data:2019-10-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-09-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 6
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 6
gatunek:Kruk
data:2019-09-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2