Szczegóły obserwacji

gatunek:Bocian biały
data:2018-09-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-09-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 6
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Łyska
data:2018-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 14
Stado: 1
gatunek:Kormoran
data:2018-09-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 1
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-10-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-12-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 2
gatunek:Jastrząb
data:2018-12-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-12-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Łyska
data:2018-10-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1
gatunek:Gęgawa
data:2018-11-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 44
Stado: 1
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-11-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-01-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2019-01-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Kwiczoł
data:2019-02-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-02-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2019-02-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Kormoran
data:2019-03-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2019-03-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-03-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-04-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Jastrząb
data:2019-04-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-03-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2019-05-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2019-05-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2019-05-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-06-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Rudzik
data:2019-06-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2019-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bielik
data:2019-07-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Zimorodek
data:2019-07-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 2
gatunek:Żuraw
data:2019-08-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 52
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Rudzik
data:2019-09-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-09-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Bielik
data:2019-10-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-11-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2019-10-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-11-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Rudzik
data:2019-11-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-12-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Czernica
data:2019-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2020-01-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-01-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2020-02-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2020-02-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Kos
data:2020-02-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Rudzik
data:2020-02-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2020-03-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Zięba
data:2020-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2020-04-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mewa mała
data:2020-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2020-05-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2020-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Turkawka
data:2020-06-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2020-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł średni
data:2020-07-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szczygieł
data:2020-07-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Pliszka siwa
data:2020-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2020-09-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Turkawka
data:2020-09-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Trzmielojad
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2020-10-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Mazurek
data:2020-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2020-11-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2020-11-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2020-12-01 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2020-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Rudzik
data:2020-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2021-01-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2021-01-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Kos
data:2021-02-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Sójka
data:2021-02-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2021-03-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Mazurek
data:2021-03-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 12
gatunek:Zimorodek
data:2021-06-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2021-06-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Kruk
data:2021-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Wilga
data:2021-07-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Słowik szary
data:2021-08-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2021-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Kawka
data:2021-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bażant
data:2021-12-01 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Zięba
data:2022-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Żuraw
data:2022-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 64
gatunek:Pleszka
data:2022-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Gawron
data:2022-09-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2022-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0