Szczegóły obserwacji

gatunek:Czajka
data:2018-10-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2000
gatunek:Czapla biała
data:2018-11-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Raniuszek
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Strzyżyk
data:2019-01-07 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Kowalik
data:2019-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Słonka
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-05-07 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-07 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-05-07 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Mewa srebrzysta
data:2019-04-26 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 10
Prawdopodobne: 10
Pewne: 6
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2019-04-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 4
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Czernica
data:2019-03-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Gil
data:2019-02-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 4
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-02-04 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 6
Prawdopodobne: 6
Pewne: 5
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Kowalik
data:2019-05-09 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gil
data:2019-05-09 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 2
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Sójka
data:2018-12-19 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2018-11-13 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Cyraneczka
data:2018-12-26 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-05-09 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Czyżyk
data:2018-10-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bielik
data:2018-12-09 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0