Szczegóły obserwacji

gatunek:Wróbel
data:2018-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Żuraw
data:2018-08-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2018-11-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-11-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Kruk
data:2018-10-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-10-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Czapla siwa
data:2018-12-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Gil
data:2018-12-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-02-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Czapla siwa
data:2019-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Sójka
data:2019-03-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Bogatka
data:2019-03-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Drozd obrożny
data:2019-03-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Gęgawa
data:2019-04-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bocian biały
data:2019-04-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2019-04-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Drozd obrożny
data:2019-01-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Kos
data:2019-05-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Bocian biały
data:2019-05-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Oknówka
data:2019-07-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Sójka
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Oknówka
data:2019-08-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2019-09-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-09-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Bogatka
data:2019-10-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Sroka
data:2019-10-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-11-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-12-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Krzyżówka
data:2020-01-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Bogatka
data:2020-01-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Łabędź niemy
data:2020-02-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2020-02-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łabędź niemy
data:2020-03-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Gęgawa
data:2020-03-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2020-04-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sikora uboga
data:2020-04-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Bogatka
data:2020-05-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Czapla siwa
data:2020-05-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bocian biały
data:2020-06-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Oknówka
data:2020-07-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Wróbel
data:2020-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Dzięcioł średni
data:2020-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-08-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Krzyżówka
data:2020-09-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:brak ptaków
data:2020-09-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Kania czarna
data:2020-10-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gągoł
data:2020-10-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Jastrząb
data:2020-12-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2020-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:brak ptaków
data:2020-11-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2020-12-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2021-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2021-01-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Łabędź niemy
data:2021-02-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2021-02-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Bogatka
data:2021-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Wrona
data:2021-03-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Kawka
data:2021-05-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Jastrząb
data:2021-08-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bażant
data:2021-12-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Oknówka
data:2022-03-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2022-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kukułka
data:2022-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2022-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9