Szczegóły obserwacji

gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-27 10:26:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Sójka
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-11-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Gawron
data:2018-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2018-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 40
Stado: 1
gatunek:Dzwoniec
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Szpak
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 7
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Łyska
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Mazurek
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Kwiczoł
data:2018-12-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Wrona
data:2018-12-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 36
Stado: 1
gatunek:Kwiczoł
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Kwiczoł
data:2019-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 6
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 29
gatunek:Wrona
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Sójka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Pełzacz ogrodowy
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Szpak
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 7
gatunek:Łyska
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 34
gatunek:Kos
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Grzywacz
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Łyska
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 7
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 35
gatunek:Łyska
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 50
gatunek:Szpak
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Wrona
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Modraszka
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 28
gatunek:Wrona
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Modraszka
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 35
gatunek:Łyska
data:2019-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 6
gatunek:Grzywacz
data:2019-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 64
gatunek:Kos
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Pełzacz ogrodowy
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Śpiewak
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 55
gatunek:Wrona
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Kos
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 61
gatunek:Łyska
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Modraszka
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 48
gatunek:Wrona
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 43
gatunek:Łyska
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2