Szczegóły obserwacji

gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-27 10:26:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Sójka
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-11-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Gawron
data:2018-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2018-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 40
Stado: 1
gatunek:Dzwoniec
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Szpak
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 7
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Łyska
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Mazurek
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Kwiczoł
data:2018-12-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Wrona
data:2018-12-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 36
Stado: 1
gatunek:Kwiczoł
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Kwiczoł
data:2019-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 6
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 29
gatunek:Wrona
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Sójka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Pełzacz ogrodowy
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Szpak
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 7
gatunek:Łyska
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 34
gatunek:Kos
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Grzywacz
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Łyska
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 7
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 35
gatunek:Łyska
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 50
gatunek:Szpak
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Wrona
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Modraszka
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 28
gatunek:Wrona
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Modraszka
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 35
gatunek:Łyska
data:2019-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 6
gatunek:Grzywacz
data:2019-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 64
gatunek:Kos
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Pełzacz ogrodowy
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Śpiewak
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-08-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 55
gatunek:Wrona
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Kos
data:2019-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 61
gatunek:Łyska
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Modraszka
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2019-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 48
gatunek:Wrona
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-09-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 43
gatunek:Łyska
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 60
gatunek:Wrona
data:2019-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2019-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Krzyżówka
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 46
gatunek:Wrona
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Sójka
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Kos
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 6
gatunek:Bogatka
data:2019-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2019-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 55
gatunek:Wrona
data:2019-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2019-11-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Krzyżówka
data:2019-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 55
gatunek:Śmieszka
data:2019-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Sroka
data:2019-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 54
gatunek:Śmieszka
data:2019-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Sroka
data:2019-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2019-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 87
gatunek:Gawron
data:2019-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2019-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Krzyżówka
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 95
gatunek:Wrona
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 4
gatunek:Sroka
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Pełzacz ogrodowy
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2020-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 88
gatunek:Bogatka
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Sroka
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Modraszka
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Śmieszka
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Łyska
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2020-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Krzyżówka
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 54
gatunek:Śmieszka
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Łyska
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Bogatka
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Pełzacz ogrodowy
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Dzięcioł duży
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Nurogęś
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Sójka
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Krzyżówka
data:2020-02-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 25
gatunek:Łyska
data:2020-02-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2020-02-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2020-05-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 41
gatunek:Szpak
data:2020-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Łyska
data:2020-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Wrona
data:2020-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Bogatka
data:2020-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2020-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2020-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2020-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łyska
data:2020-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2020-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2020-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 10
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 19
gatunek:Szpak
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 6
gatunek:Sroka
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Grzywacz
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2020-04-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 18
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 17
gatunek:Kawka
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: -1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 3
gatunek:Wrona
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2020-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 43
gatunek:Łyska
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2020-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Kawka
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Zięba
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 2
gatunek:Modraszka
data:2020-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 48
gatunek:Łyska
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Jerzyk
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Kapturka
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięciołek
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł białogrzbiety
data:2020-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 17
gatunek:Łyska
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 12
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Wrona
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2020-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 45
gatunek:Łyska
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Wrona
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Sójka
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2020-07-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-07-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 49
gatunek:Łyska
data:2020-07-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Wrona
data:2020-07-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2020-07-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-07-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 5
gatunek:Kos
data:2020-07-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 42
gatunek:Łyska
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Wrona
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 4
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Sroka
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2020-08-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 53
gatunek:Łyska
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Wrona
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 18
gatunek:Grzywacz
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2020-08-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 51
gatunek:Łyska
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Śmieszka
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Grzywacz
data:2020-09-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-10-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 56
gatunek:Łyska
data:2020-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wrona
data:2020-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2020-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Śmieszka
data:2020-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2020-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2020-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2020-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 35
gatunek:Wrona
data:2020-12-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2020-11-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2021-01-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Gołąb miejski
data:2021-01-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Kawka
data:2021-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Kruk
data:2021-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2021-03-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Krzyżówka
data:2021-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Słowik szary
data:2021-08-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Cyranka
data:2021-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0