Szczegóły obserwacji

gatunek:Bocian biały
data:2018-09-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2018-09-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-02-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 5
gatunek:Wróbel
data:2019-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Mewa pospolita
data:2019-03-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1000
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Rybitwa (nie oznaczona)
data:2019-04-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 100
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-01-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1000
liczebność:Osobnik: 36
Stado: 36
gatunek:Jemiołuszka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 20
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Zięba
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 20
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 100
liczebność:Osobnik: 9
Stado: 9
gatunek:Żuraw
data:2018-10-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 12
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2018-11-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 10
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 10
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-12-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 25
liczebność:Osobnik: 25
Stado: 25
gatunek:Wróbel
data:2019-01-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 100
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Myszołów
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 8
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2019-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 100
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2019-05-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 100
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Zięba
data:2019-05-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 20
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł średni
data:2019-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 100
Stado: 1
gatunek:Szpak
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 60
Stado: 1
gatunek:Bąk
data:2019-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1
gatunek:Szpak
data:2019-09-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 40
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-09-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 100
Stado: 1
gatunek:Szpak
data:2019-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 100
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-08-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 50
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-09-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 50
Stado: 1