Szczegóły obserwacji

gatunek:Bocian biały
data:2018-09-03 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2018-09-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-02-25 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 5
gatunek:Wróbel
data:2019-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Mewa pospolita
data:2019-03-25 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1000
Prawdopodobne: 1000
Pewne: 14
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Rybitwa (nie oznaczona)
data:2019-04-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 100
Prawdopodobne: 100
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-01-26 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1000
Prawdopodobne: 1000
Pewne: 36
liczebność:Osobnik: 36
Stado: 36
gatunek:Jemiołuszka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 20
Prawdopodobne: 20
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Zięba
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 20
Prawdopodobne: 20
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-11 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 100
Prawdopodobne: 20
Pewne: 9
liczebność:Osobnik: 9
Stado: 9
gatunek:Żuraw
data:2018-10-20 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 12
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2018-11-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 10
Prawdopodobne: 10
Pewne: 8
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 10
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-12-07 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 25
Prawdopodobne: 25
Pewne: 25
liczebność:Osobnik: 25
Stado: 25
gatunek:Wróbel
data:2019-01-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 100
Prawdopodobne: 20
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Myszołów
data:2019-03-27 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 8
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2019-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 100
Prawdopodobne: 10
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1