OGŁASZAMY KONKURS ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH w 2021 roku

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt.
 "ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH"

 
Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"
 
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.
 
 

1.ZASADY KONKURSU:

 
TERMIN LICZENIA - jak najbliżej daty 15 stycznia 2021 roku.
 
TEREN OBSERWACJI -  jezioro, rozlewisko, zalew, odcinek rzeki, łąki, pola.
 
SPRAWOZDANIE:
 

 

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania poniżej)
 
 
 

3.TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

 
Na prace czekamy do 30 stycznia 2021 roku.
 
Prace z dopiskiem: "Zimowe liczenie ptaków wodnych"należy wysłać na adres Fundacji:
 
Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
 

Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

lub wersję elektroniczną na adres:
 
biuro@laudatosi.pl
 

4. NAGRODY.

Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac, z czego wyróżnione zostaną 3 najlepsze opracowania.
 
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pomocami dydaktycznymi.
 
 
 
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU - PDF do pobrania
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PDF do pobrania