OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ZIMOWE LICZENIE PTAKÓW WODNYCH

W dniu 14.03.2019 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych w ramach konkursu ornitologicznego pn.: "Zimowe liczenie ptaków wodnych". Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Laudato Si z siedzibą w Szczecinie.

Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących 10 województw: zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, wielkopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie sprawozdania z jednorazowego liczenia ptaków zimujących w dniu najbliżej daty 15 stycznia.

Wyniki konkursu:

Komisja Konkursowa w trzyosobowym składzie wyłoniła trzy najlepsze prace, a autorów nagrodzono książką i akcesoriami optycznymi do smatrfonów:

 W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano 7 wyróżnień, a autorów prac nagrodzono książkami.

Wszystkim laureatom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

Nagrody dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie

Obejrzyj: Praca konkursowa I miejsce