KONKURS ORNITOLOGICZNY

KONKURS ORNITOLOGICZNY "MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH"

realizowany w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polskin i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia",

sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczeicnie.

 

ZAPRASZAMY wszystkich młodych obserwatorów w wieku od 8 do 21 lat zamieszkujących jednow z województw:

lubuskie,

zachodniopomorskie,

wielkopolskie,

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie, mazowieckie,

lubelskie,

świętokrzyskie,

do wzięcia udziału w konkursie ornitologicznym pt. "MAJOWE OBSERWACJE PTAKÓW LĘGOWYCH".

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i dokumentacją konkursową dostępnymi pod adresem:

http://laudatosi.pl/majowe-obserwacje-ptakow-legowych-2/

NAGRODZONYCH ZOSTANIE 10 NAJLEPSZYCH PRAC.

Dopuszczamy przesunięcie co do terminu przeprowadzenia obserwacji ptaków lęgowych do 15 czerwca 2019 r.

Czekamy na wasze obserwacje!