Wyniki konkursu

W dniu 31 sierpnia Komisja dokonała oceny prac przesłanych w ramach konkursu “Majowe obserwacje ptaków lęgowych”.
Poniżej prezentujemy laureatów konkursu oraz osoby, których prace zostały wyróżnione.
 
Nagrody w konkursie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.
 
Konkurs zrealizowany w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia".