OGŁASZAMY KONKURS BUDOWA KARMNIKÓW I OBSERWACJE PODCZAS ZIMOWEGO DOKARMIANIA

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt. „Budowa karmników i obserwacje podczas zimowego dokarmiania”

Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.

 

1.ZASADY KONKURSU:

KARMNIK - uczestnik samodzielnie ustawia karmnik dla ptaków.

TERMIN  - w okresie pomiędzy 01.11.2019 r., a 30.03.2020 r. regularnie wykłada karmę dla ptaków i prowadzi obserwacje przylatujących ptaków

MIEJSCE -  dogodne miejsce do ustawienia karmnika i prowadzenia obserwacji.

SPRAWOZDANIE - zawierające:

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania poniżej).

3.TERMIN i SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Na prace czekamy do 20 KWIETNIA 2020 roku.

Prace z dopiskiem: „Budowa karmników i obserwacje podczas zimowego dokarmiania”należy wysłać na adres Fundacji:

Fundacja Ekologiczna Laudato Si'

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

lub wersję elektroniczną na adres:

biuro@laudatosi.pl

4. NAGRODY.

Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac, z czego wyróżnione zostaną 3 najlepsze opracowania.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pomocami dydaktycznymi.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU - PDF do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PDF do pobrania