Szczegóły obserwacji

gatunek:Śmieszka
data:2018-09-22 13:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Sroka
data:2018-10-08 08:30:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Gęś zbożowa
data:2018-10-11 16:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 70
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2018-11-11 08:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Sroka
data:2018-11-25 16:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Sokół wędrowny
data:2018-12-01 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0