Szczegóły obserwacji

gatunek:Gęś zbożowa
data:2018-07-20 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-07-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Siniak
data:2018-07-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 1
gatunek:Kos
data:2018-07-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2018-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 8
Prawdopodobne: 0
Pewne: 7
liczebność:Osobnik: 100
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2018-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-07-23 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 1
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-07-23 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-07-23 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-08-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Kos
data:2018-08-31 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-09-23 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Gęgawa
data:2018-09-01 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 250
Stado: 3
gatunek:Grzywacz
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 1
gatunek:Kos
data:2018-10-11 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sikora uboga
data:2018-10-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-11-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 24
gatunek:Sikora uboga
data:2018-11-27 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: -4
Stado: 6
gatunek:Sroka
data:2018-12-27 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Kos
data:2019-01-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Sroka
data:2019-01-31 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Sikora uboga
data:2019-02-02 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Kos
data:2019-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: -2
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Gęś zbożowa
data:2019-03-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 47
gatunek:Kos
data:2019-04-04 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 1
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1