Szczegóły obserwacji

gatunek:Gęgawa
data:2018-06-29 14:45:55
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 3
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2018-06-29 14:49:36
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0