Wycieczka ornitologiczna - Syrenie Stawy w Szczecinie

W dniu 4 lipca 2019 roku o godzinie 7.30 grupka obserwatorów pod przewodnictwem Pana Ryszarda Czeraszkiewicza spotkała się na terenie kompleksu Syrenich Stawów. Celem spotkania było zapoznanie się młodzieży ze zróżnicowaniem biologicznym siedlisk wodno-błotnych oraz lasów liściastych. Pierwszym punktem wycieczki była tzw. zielona szkoła, "otulona" drzewami liściastymi, głównie lipami, dębami i klonami. W tym miejscu można było zaobserwować i usłyszeć następujące gatunki ptaków: rudzik, zięba, grzywacz, kos, bogatka. O tej porze roku łatwiej było usłyszeć wymienione gatunki, w czym pomógł młodzieży pan Ryszard, który jest doświadczonym ornitologiem.

Następnym przystankiem wzdłuż szlaku przyrodniczo-dydaktycznego była nasłoneczniona polana znajdująca się pod linią wysokiego napięcia. Tutaj chętnie odzywały się ptaki pokrzewkowate, a szczególnie pierwiosnek:

https://www.glosy-ptakow.pl/pierwiosnek/

oraz kapturka:

https://www.glosy-ptakow.pl/kapturka/?type773

Oprócz wymienionych chętnie odzywał się strzyżyk, choć jest to mały ptak z zadartym ogonem - nie do pomylenia z innym gatunkiem, jego głos był donośny:

https://www.glosy-ptakow.pl/strzyzyk-zwyczajny/

Co jakiś czas z różnych rejonów kompleksu wokół Syrenich Stawów dochodziły odgłosy ostrzegawcze wydawane przez dzięcioła dużego:

https://www.glosy-ptakow.pl/dzieciol-duzy/?type1551

Dalej grupka obserwatorów przemieściła się nad jeden ze zbiorników wodnych, gdzie 3 metry od brzegu gniazdo założyła para łabędzi niemych, które w tym momencie prowadzą 6 młodych. Łabędziom towarzyszyły krzyżówki również z młodymi. Nad taflą stawu przelatywały: dymówki, kormoran czarny, śmieszka, grzywacze; natomiast na wodzie zaobserwowano kokoszkę. Na wysokiej topoli rosnącej tuż nad brzegiem zbiornika wodnego obserwatorzy mieli okazję usłyszeć śpiew kulczyka:

https://www.glosy-ptakow.pl/kulczyk/

Wycieczka ornitologiczna zakończyła się o godzinie 9.00.

W tekście zamieszczono linki ze strony internetowej: www.glosy-ptakow.pl. Zachęcamy młodzież do zapoznania się z wyszczególnionymi głosami ptaków.

Dziękujemy młodym obserwatorom, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i pomimo okresu wakacyjnego wstali rano.

Wycieczkę ornitologiczną poprowadził pan Ryszard Czeraszkiewicz. Zajęcia rozpoczęto w tzw. zielonej szkole na obszarze Syrenich Stawów.

Podczas wycieczki korzystano z przygotowanych tablic dydaktycznych znajdujących się na trasie dyaktyczno-przyrodniczej. Tutaj opis siedliska określanego jako "łozowisko".

Młodzież obserwuje parę łabędzi niemych z młodymi. Ważną częścią wycieczki jest sporządzenie odręcznych notatek.

Łabędzie nieme przy gnieździe.