Warsztaty ornitologiczne w Trzęsaczu i Wisełce - 13-19 stycznia 2020 r.

W terminie od 13 do 19 stycznia 2020 r. dzieci i młodzież z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego uczestniczyła w warsztatach ornitologicznych, które zorganizowała Fundacja Ekologiczna Laudato Si' w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia". Warsztaty  sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy brali udział w zajęciach edukacyjnych w pracowni przyrodniczej oraz każdego dnia prowadzone były zajęcia terenowe. W czasie zajęć studyjnych zrealizowano następujący program:

 1. Ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka – synurbanizacja, zmiany w zachowaniach ptaków, jak człowiek wpływa na obecność ptaków (negatywne i pozytywne efekty).
 2. Nauka rozpoznawania gatunków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
 3. Obserwacje ptaków na terenach leśnych, parkowych i w zadrzewieniach śródpolnych – gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków leśnych.
 4. Jak samodzielnie zorganizować badania ptaków na własnym terenie – zbieranie podstawowej wiedzy o przyrodzie, praca z mapami, wyznaczanie powierzchni lub tras badawczych.
 5. Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
 6. Seans filmowy - filmy o tematyce przyrodniczej
 7. Obserwacje ptaków na terenach otwartych: pola, łąki, bagna -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków terenów otwartych.
 8. Rzadkie i ginące ptaki Polski i Europy – gatunki, biologia, ochrona.
 9. Pospolite ptaki lęgowe Polski i Europy – gatunki, biologia, liczebność, badania.
 10. Rozpoznawanie pędów drzew i krzewów w stanie bez liści.
 11. Mokradła - charakterystyka.
 12. Obserwacje ptaków na terenach wodno-błotnych -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia ważniejszych gatunków ptaków wodnych i błotnych.

 

W czasie zajęć terenowych uczestnicy mieli możliwość prowadzenia obserwacji ptactwa wodnego zimującego na Bałtyku pod kierunkiem doświadczonych ornitologów. Organizowane były również wyjścia w tereny otwarte takie jak: pola, nieużytki okalające ośrodki, w których odbywały się warsztaty.

Jeden dzień przeznaczono na wyjazd do Kamienia Pomorskiego, gdzie przeprowadzono obserwacje i liczenie ptactwa zimującego na wodach Zalewu Kamieńskiego.

 

 

Fot. 1. Grupa młodzieży z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego uczestnicząca w warsztatach w Trzęsaczu.

Fot. 2. Obserwacje ptaków - pola, zadrzewienia śródpolne, nieużytki.

Fot. 3. Stado łysek na Zalewie Kamieńskim.

Fot. 4. Obserwator podczas liczenia ptactwa wodnego zimującego na Zalewie Kamieńskim.

Fot. 5. Krzyżówki - samiec odmieniec tzw. sołtys oraz dwie kaczki - Zalew Kamieński.