Szczegóły obserwacji

gatunek:Sójka
data:2018-07-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Oknówka
data:2018-07-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 33
Stado: 1
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-07-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 19
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 24
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-09-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2018-09-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-10-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 32
Stado: 0
gatunek:Wrona
data:2018-10-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 50
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2018-11-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-11-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 17
gatunek:Wróbel
data:2018-12-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 26
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 38
gatunek:Bogatka
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-01-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 11
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-02-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 23
gatunek:Kos
data:2019-02-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 19
gatunek:Gawron
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 150
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-03-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 37
gatunek:Wróbel
data:2019-03-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 17
gatunek:Bażant
data:2019-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2019-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-04-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-04-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 32
gatunek:Wróbel
data:2019-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-05-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-05-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2019-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-06-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 11
Stado: 0