Szczegóły obserwacji

gatunek:Sroka
data:2018-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 6
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 6
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dymówka
data:2018-07-19 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dymówka
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2018-08-13 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2018-08-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-09-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2018-09-20 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gęś białoczelna
data:2018-01-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 28
Stado: 1
gatunek:Gęś białoczelna
data:2018-10-01 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 28
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-10-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Grzywacz
data:2018-10-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gawron
data:2018-10-13 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2018-11-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-11-05 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Mewa (nie oznaczona)
data:2019-01-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 18
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2018-12-08 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2019-01-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2019-02-03 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 22
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 17
Stado: 1
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-03-02 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 30
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-05 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1