Szczegóły obserwacji

gatunek:Żuraw
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Oknówka
data:2018-08-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-09-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Pustułka
data:2018-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-10-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 27
gatunek:Czajka
data:2018-11-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 21
gatunek:Sikora uboga
data:2018-12-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Żuraw
data:2018-11-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Jemiołuszka
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-02-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Sikora uboga
data:2019-01-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-03-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Gęgawa
data:2019-03-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 9
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 14
gatunek:Gęgawa
data:2019-03-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 21
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-04-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Żuraw
data:2019-04-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bocian biały
data:2019-05-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-05-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-06-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2