Szczegóły obserwacji

gatunek:Łabędź niemy
data:2018-07-20 16:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Łyska
data:2018-07-20 17:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 12
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Gęgawa
data:2018-07-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Czapla siwa
data:2018-07-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-07-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2018-08-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-08-28 16:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-03 16:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Rybitwa białowąsa
data:2018-09-03 16:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Perkoz rdzawoszyi
data:2018-09-04 17:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2018-09-04 16:30:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Czapla biała
data:2018-09-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-10-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-10-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-10-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł zielony
data:2018-07-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-11-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gągoł
data:2018-11-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Gil
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-12-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-01-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-01-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-02-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-07 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-04-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Śpiewak
data:2019-04-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-05-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-05-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Kukułka
data:2019-06-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0