Szczegóły obserwacji

gatunek:Kos
data:2018-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 7
Prawdopodobne: 7
Pewne: 6
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 4
gatunek:Dymówka
data:2018-07-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 5
Prawdopodobne: 5
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 3
gatunek:Bocian biały
data:2018-08-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 5
Prawdopodobne: 6
Pewne: 4
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2018-09-20 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł średni
data:2018-09-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Czapla siwa
data:2018-09-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2018-08-08 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 4
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 2
gatunek:Mysikrólik
data:2019-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2018-10-17 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 2
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-10-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-11-27 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2018-11-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-11-23 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-12-05 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 2
gatunek:Kos
data:2018-12-03 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kowalik
data:2019-01-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-01-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-01-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-02-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Kowalik
data:2019-02-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-03-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1