Szczegóły obserwacji

gatunek:Kos
data:2018-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Rudzik
data:2018-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2018-08-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2018-08-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-08-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Sroka
data:2018-07-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-08-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-08-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-08-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 32
gatunek:Krzyżówka
data:2018-07-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 22
gatunek:Sierpówka
data:2018-08-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 47
gatunek:Sroka
data:2018-09-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2018-09-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-09-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 75
gatunek:Sierpówka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Grzywacz
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2018-10-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-10-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-11-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 60
gatunek:Gawron
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 53
gatunek:Kawka
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 40
gatunek:Sroka
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-11-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 30
gatunek:Kawka
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 48
gatunek:Sroka
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-12-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 46
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-12-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 46
gatunek:Sroka
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2019-01-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Śmieszka
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 24
gatunek:Sierpówka
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-01-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-01-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 39
gatunek:Kawka
data:2019-02-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 115
gatunek:Gawron
data:2019-02-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-01-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-01-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 117
gatunek:Gawron
data:2019-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 33
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-02-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-02-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-03-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2019-03-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 30
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-03-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-04-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-04-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-04-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-05-01 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-05-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-05-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-05-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-04-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0