Szczegóły obserwacji

gatunek:Bogatka
data:2018-07-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0