Szczegóły obserwacji

gatunek:Krzyżówka
data:2018-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 30
Prawdopodobne: 26
Pewne: 25
liczebność:Osobnik: 25
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2018-07-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 7
Prawdopodobne: 7
Pewne: 4
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Kawka
data:2018-06-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 5
Prawdopodobne: 5
Pewne: 4
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Kukułka
data:2018-06-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 8
Prawdopodobne: 6
Pewne: 5
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2018-09-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 9
Prawdopodobne: 7
Pewne: 5
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-09-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 14
Stado: 1
gatunek:Szpak
data:2018-09-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2018-10-13 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 17
Stado: 2
gatunek:Kruk
data:2018-10-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-10-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 18
Stado: 3
gatunek:Wróbel
data:2018-11-25 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2018-11-25 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2018-11-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 1