Szczegóły obserwacji

gatunek:Łyska
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 8
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-09-01 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Łyska
data:2018-09-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-09-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 2
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 50
gatunek:Bogatka
data:2018-10-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-10-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-10-27 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 1
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-11-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-11-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 30
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2018-12-11 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0