Szczegóły obserwacji

gatunek:Łyska
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Krzyżówka
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-08-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 8
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-09-01 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 20
gatunek:Łyska
data:2018-09-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-09-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Gawron
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 50
gatunek:Bogatka
data:2018-10-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-10-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-10-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-10-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-11-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-11-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 30
gatunek:Bażant
data:2018-12-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bażant
data:2019-02-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-02-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-02-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-12-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-12-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-12-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:brak ptaków
data:2019-01-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-01-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-14 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-03-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Czapla biała
data:2019-03-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Błotniak stawowy
data:2019-04-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-04-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2019-04-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-04-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bażant
data:2019-05-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2019-05-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Myszołów
data:2019-05-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2019-05-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-05-25 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Czapla siwa
data:2019-05-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-06-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2019-06-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-06-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Gawron
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Kawka
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2019-07-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0