Szczegóły obserwacji

gatunek:Czapla biała
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: -1
gatunek:Gęgawa
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: -11
Stado: -1
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: -2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Łyska
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Rybitwa czarna
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Brzegówka
data:2018-07-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 40
gatunek:Gęgawa
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Łyska
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 17
Stado: 0
gatunek:Błotniak stawowy
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kormoran
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-07-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czapla siwa
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Czapla biała
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 27
Stado: 6
gatunek:Bocian czarny
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 34
Stado: 8
gatunek:Dymówka
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 49
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 0
gatunek:Cyraneczka
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2018-08-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 34
Stado: 2
gatunek:Krzyżówka
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 27
Stado: 4
gatunek:Łyska
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 21
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Kormoran
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 1
gatunek:Mewa (nie oznaczona)
data:2018-08-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-06-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-06-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-06-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2018-06-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 34
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-09-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Błotniak stawowy
data:2018-09-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kokoszka
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 27
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 9
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-06-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 9
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 28
gatunek:Gęgawa
data:2018-09-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 17
gatunek:Łyska
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Mewa pospolita
data:2018-09-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-09-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2018-09-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 36
gatunek:Gęgawa
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 19
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Mewa pospolita
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł średni
data:2018-09-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 23
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 11
Stado: 0
gatunek:Cyraneczka
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-10-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2018-10-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-10-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Krogulec
data:2018-10-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-11-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-11-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 22
Stado: 0
gatunek:Cyraneczka
data:2018-11-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-11-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł średni
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Jastrząb
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 22
Stado: 0
gatunek:Trznadel
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Gil
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2018-12-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Trznadel
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-12-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Jemiołuszka
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Trznadel
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Kuropatwa
data:2019-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2019-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Trznadel
data:2019-01-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 11
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 7
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 19
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Srokosz
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czarnogłówka
data:2019-02-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 18
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł duży
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 23
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Łabędź niemy
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mysikrólik
data:2019-02-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 30
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 17
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 0
gatunek:Trznadel
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 20
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Bielik
data:2019-03-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bielik
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 14
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Mysikrólik
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł średni
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2019-03-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Słonka
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 14
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Modraszka
data:2019-04-12 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-05-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-05-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czapla siwa
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Głowienka
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 16
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Trzcinniczek
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 14
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-05-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Czapla biała
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Czapla siwa
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Głowienka
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 14
Stado: 0
gatunek:Kukułka
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Trzcinniczek
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Czajka
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Czapla biała
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 13
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 11
Stado: 0
gatunek:Perkoz dwuczuby
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Myszołów
data:2019-06-28 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Czapla biała
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Kruk
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Krzyżówka
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 0
gatunek:Łabędź krzykliwy
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0
gatunek:Łyska
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 0
gatunek:Sieweczka rzeczna
data:2019-07-09 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 0