Szczegóły obserwacji

gatunek:Dzięcioł duży
data:2018-07-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Oknówka
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Wróbel
data:2018-08-11 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 1
Prawdopodobne: 1
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Szpak
data:2018-08-18 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13
gatunek:Szpak
data:2018-09-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 150
gatunek:Kania ruda
data:2018-09-10 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gołąb miejski
data:2018-10-25 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęś zbożowa
data:2018-10-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 77
Stado: 1
gatunek:Sikora uboga
data:2018-11-09 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-11-21 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0