Szczegóły obserwacji

gatunek:Szpak
data:2018-06-30 11:48:36
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Kawka
data:2018-06-30 11:51:11
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2018-06-30 11:53:38
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Pliszka siwa
data:2018-06-30 11:55:25
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-06-30 11:57:29
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 7
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2018-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Pliszka siwa
data:2018-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2018-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 1
gatunek:Kawka
data:2018-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 1
gatunek:Szpak
data:2018-07-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-06-20 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 1
gatunek:Kawka
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 1
gatunek:Pliszka siwa
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Kos
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2018-07-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 9
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Dymówka
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Pliszka siwa
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 19
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2018-07-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 0
gatunek:Oknówka
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 1
gatunek:Pliszka siwa
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 1
gatunek:Szpak
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 1
gatunek:Wróbel
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 15
Stado: 1
gatunek:Mazurek
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 2
gatunek:Dzwoniec
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Siniak
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Rudzik
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2018-08-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 15
gatunek:Pliszka siwa
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Sroka
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 30
gatunek:Szpak
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 50
gatunek:Wróbel
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 5
gatunek:Mazurek
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 4
gatunek:Myszołów
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kowalik
data:2018-09-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Żuraw
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 71
gatunek:Żuraw
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 60
gatunek:Gęgawa
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 65
gatunek:Kawka
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 15
gatunek:Wróbel
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 8
gatunek:Mazurek
data:2018-09-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 5
gatunek:Kawka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Kawka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Kawka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Wróbel
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 12
gatunek:Wróbel
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Mazurek
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 4
gatunek:Kos
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 6
gatunek:Bogatka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 5
gatunek:Sierpówka
data:2018-10-18 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 5
gatunek:Dzwoniec
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gęgawa
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 32
gatunek:Kawka
data:2018-11-06 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Mazurek
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 9
gatunek:Sierpówka
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2018-10-31 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 10
gatunek:Bogatka
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 8
gatunek:Bogatka
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 4
gatunek:Kawka
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Kruk
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2018-11-17 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 8
gatunek:Bogatka
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 5
Stado: 11
gatunek:Kawka
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Mazurek
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 6
gatunek:Sójka
data:2018-11-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Bogatka
data:2018-12-08 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 8
gatunek:Kowalik
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Mazurek
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 7
gatunek:Wróbel
data:2018-12-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Bogatka
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 6
gatunek:Kowalik
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Kruk
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Wróbel
data:2018-12-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 10
gatunek:Bogatka
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 12
gatunek:Myszołów
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Mazurek
data:2019-01-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Sierpówka
data:2019-01-19 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-01-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 10
Stado: 8
gatunek:Kawka
data:2019-01-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 9
gatunek:Wróbel
data:2019-01-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 12
gatunek:Bogatka
data:2019-02-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 4
gatunek:Kawka
data:2019-03-03 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Mazurek
data:2019-02-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 15
gatunek:Wróbel
data:2019-02-02 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Bogatka
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 7
gatunek:Dzwoniec
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Gęgawa
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 32
gatunek:Kawka
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Kowalik
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 4
Stado: 15
gatunek:Sierpówka
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Sójka
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 12
gatunek:Żuraw
data:2019-02-16 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Bogatka
data:2019-03-22 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 8
gatunek:Bocian biały
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Kos
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 17
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Sierpówka
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Śpiewak
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 10
gatunek:Zięba
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Rudzik
data:2019-03-23 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 4
gatunek:Dzwoniec
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 7
gatunek:Kos
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 2
gatunek:Rudzik
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 6
gatunek:Szpak
data:2019-03-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Sójka
data:2019-04-11 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 6
Stado: 3
gatunek:Dzwoniec
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Kawka
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 7
gatunek:Kos
data:2019-04-30 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Sierpówka
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 4
gatunek:Szpak
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Wróbel
data:2019-04-21 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 10
gatunek:Bogatka
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 6
gatunek:Kawka
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 7
gatunek:Kos
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Mazurek
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 6
gatunek:Szpak
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 4
gatunek:Sierpówka
data:2019-04-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 6
gatunek:Bogatka
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 4
gatunek:Bogatka
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 3
gatunek:Bocian biały
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sójka
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sroka
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Pleszka
data:2019-05-04 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-05-05 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 12
gatunek:Bocian biały
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bogatka
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 2
gatunek:Dzwoniec
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Kawka
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 12
gatunek:Kos
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Paszkot
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-05-26 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 3
gatunek:Dzwoniec
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Jerzyk
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Kawka
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Kopciuszek
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kwiczoł
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Wróbel
data:2019-06-15 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Bocian biały
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Jerzyk
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 15
gatunek:Kawka
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Grzywacz
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 1
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-06-29 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Wróbel
data:0000-00-00 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Bocian biały
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Dzwoniec
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Gajówka
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Pliszka siwa
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 1
gatunek:Sierpówka
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Szpak
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-07-13 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Bogatka
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 3
gatunek:Bocian biały
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 6
gatunek:Oknówka
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 4
gatunek:Grzywacz
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 0
gatunek:Mazurek
data:2019-07-27 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Bocian biały
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bogatka
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Grzywacz
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2
gatunek:Kawka
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 5
gatunek:Kruk
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Paszkot
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Śpiewak
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-08-10 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 9
gatunek:Bogatka
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Sierpówka
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Kawka
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 8
gatunek:Grzywacz
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Kos
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Wróbel
data:2019-08-24 00:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 13