Szczegóły obserwacji

gatunek:Wróbel
data:2018-07-14 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 0
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2018-07-16 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2018-07-29 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2018-08-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 0
Prawdopodobne: 0
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Bocian biały
data:2018-08-06 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 1
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 0
gatunek:Ogorzałka
data:2018-08-22 00:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 0
Pewne: 0
liczebność:Osobnik: 0
Stado: 2