Szczegóły obserwacji

gatunek:Wróbel
data:2018-07-13 12:44:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2018-07-13 19:34:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Krzyżodziób świerkowy
data:2018-07-23 12:24:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Puszczyk
data:2018-07-23 18:54:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2018-08-13 12:44:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 4
Pewne: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Jastrząb
data:2018-09-21 16:12:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Żuraw
data:2018-09-24 15:40:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 4
Pewne: 4
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Czapla siwa
data:2018-10-18 17:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Czapla biała
data:2018-10-18 16:20:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dudek
data:2018-10-18 15:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2018-10-18 16:30:00
pary lęgowe:Możliwe: 3
Prawdopodobne: 3
Pewne: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2018-10-18 14:10:00
pary lęgowe:Możliwe: 2
Prawdopodobne: 2
Pewne: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bocian czarny
data:2018-10-18 17:10:00
pary lęgowe:Możliwe: 4
Prawdopodobne: 4
Pewne: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2018-10-18 13:00:00
pary lęgowe:Możliwe: 5
Prawdopodobne: 5
Pewne: 5
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 8