Szczegóły obserwacji

gatunek:Wróbel
data:2018-07-13 12:44:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dzięcioł czarny
data:2018-07-14 19:34:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Krzyżodziób świerkowy
data:2018-07-24 12:24:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Puszczyk
data:2018-08-23 18:54:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bocian biały
data:2018-08-13 12:44:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Jastrząb
data:2018-09-21 16:12:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Żuraw
data:2018-09-24 15:40:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 2
Stado: 2
gatunek:Czapla siwa
data:2018-10-19 17:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Czapla biała
data:2018-10-20 16:20:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Dudek
data:2018-10-21 13:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Sroka
data:2018-10-22 16:30:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Kruk
data:2018-10-23 14:10:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bocian czarny
data:2018-10-25 17:10:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Krzyżówka
data:2018-11-19 13:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 5
liczebność:Osobnik: 8
Stado: 8
gatunek:Gągoł
data:2018-11-18 13:15:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Gil
data:2018-12-13 12:10:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Żuraw
data:2018-12-14 14:23:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 12
Stado: 12
gatunek:Pustułka
data:2019-01-31 13:34:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 3
Stado: 3
gatunek:Krogulec
data:2019-01-30 13:43:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Zięba
data:2019-02-25 14:35:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Wrona
data:2019-02-23 15:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 2
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bażant
data:2019-03-15 16:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bekasik
data:2019-03-18 16:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Czyżyk
data:2019-04-20 17:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 3
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Siniak
data:2019-04-10 15:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bielaczek
data:2019-05-20 15:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1
gatunek:Bogatka
data:2019-05-21 18:00:00
pary lęgowe:Ilość par lęgowych: 4
liczebność:Osobnik: 1
Stado: 1