Konkurs

KONKURS ORNITOLOGICZNY
„JESIENNE LICZENIE PTAKÓW WĘDROWNYCH"

 

Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ zaprasza  dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie realizowanym w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”.

Jeśli jesteś ambitnym młodym człowiekiem i chciałbyś wykazać się dodatkowymi zdolnościami obserwatora ptaków zgłoś się do konkursu i przygotuj sprawozdanie z przeprowadzonego liczenia ptaków popartego dokumentacją fotograficzną, odręcznymi szkicami lub przygotowanymi mapami. 
Szczegóły konkursu znajdziecie w Regulaminie konkursu zamieszczonym poniżej.

 

10 NAGRÓD

3 NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE AKCESORIAMI OPTYCZNYMI DO TELEFONU

7 PRAC NAGRODZONYCH ZOSTANIE POMOCAMI DYDAKTYCZNYMI

 

liczenie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu
 

Konkurs dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl

Niniejszy materiał  został opublikowany  dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si’

 

liczenie liczenie