Zapraszamy do udziału w konkursie Poszukiwanie lokalnej ostoi ptaków

OGŁASZAMY KONKURS „Poszukiwanie lokalnej ostoi ptaków”

Zapraszamy wszystkich młodych ornitologów w wieku 8-21 lat do udziału w konkursie pt.
„Poszukiwanie lokalnej ostoi ptaków”

Konkurs sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:"Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia"

Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie.

 

1.ZASADY KONKURSU:

TERMIN  - obserwacje należy przeprowadzić w terminie od marca do lipca 2020 roku.

MIEJSCE -  uczestnik samodzielnie wybiera obszar w swojej okolicy. Takim obszarem może być: fragment lasu, mokradło, staw, jezioro, rzeka lub jej fragment, park, zadrzewienie itp. Nie może to być obszar już chroniony, ani jakikolwiek fragment obszaru chronionego.

SPRAWOZDANIE - zawierające:

 

2.TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Na prace czekamy do 20 września 2020 roku.

Prace z dopiskiem: "Poszukiwanie lokalnej ostoi ptaków". Prosimy o dołączenie Formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej).

należy wysłać na adres Fundacji:

Fundacja Ekologiczna Laudato Si'

al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

lub wersję elektroniczną na adres:

biuro@laudatosi.pl

3. NAGRODY.

Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac, z czego wyróżnione zostaną 3 najlepsze opracowania.

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni pomocami dydaktycznymi.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU - PDF do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PDF do pobrania