Warsztaty ornitologiczne w Trzęsaczu i Wisełce - 27 stycznia-02 lutego 2020 r.

Trzeci turnus zorganizowano w terminie ferii zimowych dla województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Korzystając z wakacji zimowych w terminie od 20 do 26 stycznia 2020 r. w warsztatach uczestniczyły dzieci i młodzież z okolic Międzylesia, Zielonej Góry, Świebodzina, z powiatu nowosolskiego i grupa ze Strzelna. Warsztaty ornitologiczne, które zorganizowała Fundacja Ekologiczna Laudato Si w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia", sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ośrodku w Wisełce k. Międzyzdrojów uczestnikami warsztatów była grupa  dzieci z okolic Międzylesia, Świebodzina i Zielonej Góry. Zajęcia studyjne prowadziła para doświadczonych przyrodników. Jednym z prowadzących był Pan Grzegorz Patek - leśnik i przyrodnik, a do niedawna animator dla młodych obserwatorów z grupy zielonogórskiej. Drugim prowadzącym zajęcia teoretyczne był Pan Grzegorz Kiljan. Zajęcia terenowe niestrudzenie od 13 stycznia prowadził Pan Artur Staszewski.

W tym samym czasie w ośrodku zlokalizowanym w Trzęsaczu uczestnikami warsztatów ornitologicznych były dzieci i młodzież z powiatu nowosolskiego: Przyborów, Siedlisko i Nowa Sól; oraz grupa młodzieży ze Strzelna. Tutaj na warsztaty stawiła się solidna grupa obserwatorów czynnie uczestniczących w projekcie, czyli grupa prowadzona przez Pana Przemysława Pulkę oraz Panią Tatianę Kępińską. Zajęcia teoretyczne przeprowadziły Panie Karolina Myroniuk oraz Magdalena Wojciechowska, natomiast teren pozostał domeną Panów Krzysztofa Beznara oraz Ryszarda Czeraszkiewicza.

 

Fot. 1. Grupa z Międzylesia ośrodku w Wisełce.

Fot. 2. Zajęcia studyjne w Wisełce.

Fot. 3. Zajęcia terenowe w drzewostanie, Wisełka.

Fot. 4. Grupa z Trzęsacza.