Warsztaty ornitologiczne w Trzęsaczu i Wisełce - 20-26 stycznia 2020 r.

W terminie od 20 do 26 stycznia 2020 r. dzieci i młodzież z woj. lubuskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego uczestniczyła w warsztatach ornitologicznych, które zorganizowała Fundacja Ekologiczna Laudato Si' w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia". Warsztaty  sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ośrodku w Wisełce k. Międzyzdrojów uczestnikami warsztatów była grupa  ponad 50  uczniów z dwóch techników leśnych: Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie oraz grupa z Technikum Leśnego z Biłgoraja.

W tym samym czasie w ośrodku zlokalizowanym w Trzęsaczu uczestnikami warsztatów ornitologicznych były dzieci i młodzież ze szkół woj. zachodniopomorskiego z Krzęcina, Myśliborza i Zieleniewa - ponad 60 osób.

Dzięki przygotowaniu w czasie pierwszego turnusu karmnika, przez grupę licealistów pod kierunkiem Pana Artura Staszewskiego - ornitologa, grupa uczniów z techników leśnych mogła przeprowadzić obserwacje ptaków podczas zimowego dokarmiania.

 

Fot. 1. Zajęcia studyjne w pracowni przyrodniczej, Trzęsacz.

Fot. 2. Zbiórka na wyjście terenowe.

Fot. 3. Zajęcia studyjne w pracowni przyrodniczej, Wisełka.

Fot. 4. Grupa uczniów z technikum podczas obserwacji ptactwa zimującego na Bałtyku na plaży w Wisełce.