SIERPIEŃ. Ostatni moment na liczenie bocianów białych

Zakończył się okres lęgowy, trwa wędrówka ptaków.

Pierwszymi, które zebrały się w stada i rozpoczęły migracje są siewkowce. Do nich zalicza się m.in.

Stąd najciekawszymi miejscami obserwacji są skoszone łąki, ścierniska, brzegi rzek z płyciznami, oraz wysychające zbiorniki. Należy obserwować stada gęgaw, które z młodymi tworzą mniejsze i większe skupiska, chętnie siadając na bezpiecznych rozległych jeziorach i stawach.

To ostatni moment na obserwacje i liczenie bocianów białych. W tym roku wcześnie skończyły lęgi i już odlatują. Stada bocianów to charakterystyczne sejmiki, po odbyciu których ptaki w stadach kołują w powietrzu i powoli znikają z naszego krajobrazu.

Kaczory kaczek jeszcze są w szacie spoczynkowej, ale są lotne (po wypierzeniu) i gromadzą się w stada. Nad rzekami i na morskim brzegu wędrują stada mew, wiele z nich obserwujemy w szatach spoczynkowych.

To czas intensywnego żerowania ptaków drapieżnych. Na łąkach najczęściej widać myszołowy i pustułki, błotniaki stawowe, kanie rude i czarne, a w zadrzewieniach często spotykamy jastrzębie i krogulce (zwłaszcza młode, tegoroczne osobniki).

Tam gdzie rosną gęste trzciny, wieczorami zlatują duże stada szpaków oraz jaskółek. Te ostatnie najlepiej rano liczyć, jak siedzą na drutach przy osiedlach.

Żurawie łączą się w coraz większe stada, chociaż jeszcze obserwujemy je w parach. Żurawie nocują na rozległych bagnach, starorzeczach, a czasem na polach. Warto słysząc ich głosy, lub widząc klucze, zbliżyć się i policzyć ptaki na żerowisku. Są to zazwyczaj ścierniska i świeżo zaorane pola po uprawie zbóż.

Na dużych zbiornikach obserwujemy i liczymy stada łabędzi niemych (ptaki młodociane lub nie odchowujące w tym sezonie młodych). Ptaki drobne, wróblowe, nieco trudniej obserwować bo są milczące i skrywają się w zieleni traw, krzewów i drzew, gdzie intensywnie żerują.

Przy polach i w alejach, do ciekawszych należą obserwacje stad wróbli, mazurków, oraz różnych gatunków drozdów.

Tekst i fotografie: Ryszard Czeraszkiewicz